EDUCATION

05 August 2017

Thirty years of experience in assignments for the leading Polish and international press titles, including over twenty years of photographic assignments for the National Geographic Magazine.

                                                              ***

Trzydziestoletnie doświadczenie w pracy dla największych tytułów prasy polskiej i światowej, w tym ponad dwadzieścia lat fotografowania dla magazynu National Geographic

more

MY CREDENTIALS

06 August 2017

SHORT CV

more