HEROLD #02

08 August 2017

I just finished reading the book, which appeared on the market a while ago. There are interviews with HCB published by a very well deserved Aperture Foundation from NYC. You will find in it many references to good patterns of conduct in photography, including the great idea of "decisive moment". Most, however, I'm impressed by how much thought formulated by this outstanding man is still alive and up to the date, although the function  and the expectations towards photography have already changed so much. I strongly recommend this reading for reflection, especially in its sections on humanism and stylization in photography.


***

Właśnie skończyłem lekturę książki, która ukazała się na rynku chwilę temu.  Są w niej zebrane wywiady z HCB i wydane przez bardzo zasłużoną dla fotografii fundację Aperture  z Nowego Jorku. Znajdziecie w niej Państwo wiele odniesień do dobrych wzorów postępowania, w tym wspaniałej idei „ momentu decydującego”. Najbardziej jednak imponuje to, jak wiele myśli sformułowanych przez tego wybitnego człowieka jest nadal aktualnych i żywych, chociaż funkcja fotografii oraz oczekiwania w stosunku do niej tak bardzo się zmieniły. Gorąco polecam tę lekturę do refleksji, szczególnie w jej fragmentach dotyczących humanizmu i stylizacji fotografii.

back