HEROLD #01

03 August 2017

On this page you will find an overview of my photography.


Information on broadly understood education, including numerous photography workshops that I run and articles about photography, can be found on the newly created website at the following address: http://academy.tomasztomaszewski.com

***

Na tej stronie znajdziecie Państwo przegląd mojej fotografii.

Informacje dotyczące szeroko pojmowanej edukacji, w tym licznych warsztatów fotograficznych, które prowadzę oraz artykuły o fotografii, znajdują się na nowo powstałej stronie pod następującym adresem: http://academy.tomasztomaszewski.com

back