SUGAR TOWN

If you want to buy this product, email me please. You can use the contact form.

The book SUGAR TOWN occurs in two separate language versions; in Polish and in English. 

Printed digitally at a very high level by Najlepsze Foto.pl., in 30x30cm format, has 55 spreads and contains more than 70 black and white photos.

The book is available on request, has a signature, on request individual dedication. Waiting time is two weeks.

***

Książka SUGAR TOWN występuję w dwóch oddzielnych wersjach językowych; po polsku i po angielsku. 

Wydrukowana jest cyfrowo na bardzo wysokim poziomie przez firmę Najlepsze Foto.pl., w formacie 30x30cm. Zawiera 55 rozkładówek i przedstawia ponad 70 czarno-białych fotografii.

Książka jest dostępna na zamówienie, posiada sygnaturę, na życzenie indywidualną dedykację. Czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie.

Price 150.00
back