REMNANTS. THE LAST JEWS OF POLAND

If you want to buy this product, email me please. You can use the contact form.

My first book: Remnants. The Last Jews of Poland, text by Małgorzata Niezabitowska, published in 1986 by American publisher Friendly Press, NY. Then in German by the Swiss publisher Stemle Ferlag, and in Polish by the Artistic and Film Publishers.

All versions of this book are sold out. The electronic version is available at the following address:

https://itunes.apple.com/pl/book/remnants-the-last-jews-of-poland/id784476248?mt=11

***

Moja Pierwsza książka: Remnants. The Last Jews of Poland z tekstem Małgorzaty Niezabitowskiej, opublikowana w 1986 roku przez amerykańskie wydawnictwo Friendly Press, NY. Następnie po niemiecku przez  szwajcarskie wydawnictwo Stemle Ferlag i po polsku przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Wszystkie wersie tej książki są wysprzedane. Dostępna jest natomiast wersja  elektroniczna pod poniżej podanym adresem:

https://itunes.apple.com/pl/book/remnants-the-last-jews-of-poland/id784476248?mt=11